Hizmetlerimiz

Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi

İlçe belediyeleri tarafından toplanan evsel katı atıklar, aktarma istasyonlarına taşınır. Aktarma istasyonlarına gelen atıkların semi-treylerlere dolumu yapılır. Aktarma istasyonlarında yıllık 3.000.000 ton evsel atık kabulü yapılmaktadır.